Thông tin liên hệ:

 

  Trường Tiểu học Thụy Xuân

  Địa chỉ : Thôn Bình Xuân  - Xã Thụy Xuân - Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình.

  Số điện thoại : 036.3859.021

  Email : thuyxuan1@thaithuy.edu.vn

  Website:  http://thaithuy.edu.vn/bac-tieu-hoc/tieu-hoc-thuy-xuan 

 Giới thiệu về trường

 - Giới thiệu địa lý:

Trường TH Thụy Xuân cách trung tâm huyện lị Thái Thụy hơn 6 km về phía Đông.Bắc. Trường thuộc một xã vùng xa của huyện, phía Bắc giáp xã Thụy Trường, phía Nam giáp xã Thụy Hải, phía Tây giáp xã Thụy An và phía Đông giáp biển.

 - Quá trình thành lập và phát triển :

Tháng 9 năm 1993 trường Tiểu học Thụy Xuân được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Thụy Xuân, tính đến nay trường đã được 19 tuổi. Trong 19 năm qua trường TH Thụy Xuân luôn giữ vững danh hiệu trường khá - Tiển tiến. Đặc biệt từ năm học 2005 – 2006 đến nay trường nhiều năm đạt danh hiệu trường Tiên Tiến và liên tiếp được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ I ( năm 2006) - mức độ II  (năm 2011) .

Bằng sự  nỗ lực phấn đấu bền bỉ và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách nhà trường luôn giữ vững số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

 - Cơ cấu đội ngũ - Lớp – Phòng học – Phòng chức năng.

 Năm học 2011-2012 trường TH Thụy Xuân có 38 CBGV trong biên chế, trong đó có 3 CBQL, 3 nhân viên hành chính và 32 giáo viên. Các cán bộ giáo viên đều có trình độ đạt chuẩn trở lên. Cơ cấu giữa các bộ môn khá cân đối và đảm bảo được yêu cầu giảng dạy và giáo dục. Hiện nay toàn trường có 22  lớp với 632 học sinh, 22 phòng học 3 phòng chức năng đáp ứng được tối thiểu các hoạt động của nhà trường . 

Năm học 2015-2016 trường TH Thụy Xuân có 45 CBGV trong đó biên chế 40 và 5 hợp đồng. 100% CBGV đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Quy mô trường lớp ổn định với 20 lớp gồm 557 học sinh. CSVC và trang thiết bị dạy học đạt được yêu cầu tối thiểu hiện nay: 20 phòng học, 3 phòng chức năng, 1 nhà đa năng. Hiện tại trường còn thiếu một số phòng bộ môn ( Tiếng Anh, Âm nhạc, ...) Sân trường đã và đang xuống cấp gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức hoạt động ngoài giờ.

 

 

 
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Thụy Xuân

 


          

1

Họ và tên : Nguyễn Thị Nhung

Chức vụ : Hiệu Trưởng

Ngày tháng năm sinh: 12/10/1969

Nơi sinh: Thụy Hải - Thái Thái Thụy - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Số điện thoại: 0903.296.316

Nhiệm vụ được phân công:

 Email c1nhung@thaithuy.edu.vn

2

Họ và tên: Phạm Thanh Hà

Chức vụ: Phó hiệu  trưởng

Ngày tháng năm sinh: 09/9/1980

Nơi sinh: Diêm Điền- Thái Thụy - TB

Địa chỉ: 250 -K2-TT Diêm Điền

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại:  0902 036 750

E_Mail: phamthanhha12g@gmail.com

3

Họ và tên: Bùi Thị Diệp

Chức vụ: Phó hiệu  trưởng

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1972

Nơi sinh: Thái Thành- Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân -TT- TB

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại: 0934.295.647

E_Mail: c1dieptxuan@thaithuy.vn

                                    

 

 
Danh sách CBGV

                                                             

Họ và tên: Nguyên Thị Hà

Chức vụ: Thủ Thư

Ngày tháng năm sinh: 25/11/1971

Nơi sinh: Thụy Xuân- Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Lương -TT- TB

Trình độ chuyên môn: T CTV

Nhiệm vụ được phân công: Thủ Thư

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên: Bùi Thị Thu Hiền

Chức vụ: Kế toán

Ngày tháng năm sinh: 15/04/1980

Nơi sinh: Diêm Điền- Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân  -TT- TB

Trình độ chuyên môn: T CKT

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán

Điện thoại: 01688065889

E_Mail:

Họ và tên: Lê Thị Nhung 

Chức vụ: Văn phòng

Ngày tháng năm sinh: 29/08/1989

Nơi sinh: Thuỵ Xuân - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thuỵ Xuân

Trình độ chuyên môn: CĐ văn phòng

Nhiệm vụ được phân công: Văn phòng

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên:Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 8/7/1975

Nơi sinh:Thụy Xuân - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 1B

Điện thoại: 0946464955

E_Mail:

Họ và tên: Ninh Thị Hiền

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 13/01/1989

Nơi sinh:Thái Phúc - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thái Phúc - Thái Thụy - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 1C

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên: Đoàn Thị Hợp

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 19/05/1988

Nơi sinh:Thái Hà - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 1D

Điện thoại: 0978420195

E_Mail:

Họ và tên: Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 8/10/1982

Nơi sinh:Thụy Trình - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Trình - Thái Thụy - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 1A

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên: Hà Thị Hương

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 9/8/1981

Nơi sinh:Thụy Xuân - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 2B

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên: Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 26/04/1976

Nơi sinh:Thụy Hải - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Diêm Điền - Thái Thụy - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công:GVCN 2D

Điện thoại: 0989.069.545

E_Mail:

 Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 21/12/1978

Nơi sinh:Diêm Điền- Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Diêm Điền

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 2C

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên:Nguyễn Thị Lan Anh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 29/05/1973

Nơi sinh:Thụy Hải - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Trường - Thái Thụy

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 2A

Điện thoại: 0913046433

E_Mail: lananhtx@gmail.com

Họ và tên: Trần Thị Phượng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 28/03/1988

Nơi sinh:Thái Học - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 3B

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên:  Nguyễn Thị Hường

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 31/10/1979

Nơi sinh:Thụy Trường - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Khu8 TT- Diêm Điền

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 3A

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên: Lê Thu Trang

Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 30/08/1989
Nơi sinh:Thụy Xuân - Thái Thụy - TB
Địa chỉ: Thụy Xuân
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Nhiệm vụ được phân công: GVCN 3D
Điện thoại: 0976301555
E_Mail:

 Họ và tên: Nguyễn Thị Sửu

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 20/11/1973

Nơi sinh:Thái Tân  - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 4A

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên: Đoàn Thị Huế 

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:21/6/1988

Nơi sinh: Thụy Sơn - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Sơn

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên: Vũ Thị Xiêm

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 12/9/1982

Nơi sinh:Thụy Hưng - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Diêm Điền

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 3C

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên: Phạm Hồng Ninh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 13/09/1977

Nơi sinh:Thụy Xuân  - Thái Thụy - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân - Thái Thụy - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 4C

Điện thoại: 0948266588

E_Mail:

Họ và tên: Nguyễn Thị Lạnh

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 17/8/1987

Nơi sinh:Thanh Miện  - Hải Dương

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công: Buổi 2 L1

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên: Phạm Thị Vui

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 28/02/1990

Nơi sinh:Thụy An - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy An - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: Nghỉ sản

Điện thoại: 01656129855

E_Mail:

Họ và tên: Nguyễn Thị Diệu

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 28/04/1981

Nơi sinh:Thụy Xuân - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 4D

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh: 23/05/1973

Nơi sinh:Thụy Xuân - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 5A

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên: Hoàng Thị Nhuấn

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:30/03/1985

Nơi sinh: Thụy Xuân - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 5B

Điện thoại: 0982.185.330

E_Mail:

 Họ và tên: Trịnh Thị Bông 

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:

Nơi sinh: Thụy Xuân  - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: Dạy lớp cụm

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên: Trần Thị Hải

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:16/12/1971

Nơi sinh: Thụy Haỉ  - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 5C

Điện thoại: 01685299825

E_Mail:

 Họ và tên: Phạm Thị Thiệm

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:12/4/1979

Nơi sinh: Diêm Điền - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Diêm Điền- Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: GVCN 5D

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên: Hà Thị Huệ

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Ngày tháng năm sinh: 10/10/1976

Nơi sinh:Thụy Tân - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: CĐÂN

Nhiệm vụ được phân công:TPT- L1+2

Điện thoại: 01698109476

E_Mail:

 Họ và tên: Phạm Thị Duyền

Chức vụ: Giáo viên âm nhạc

Ngày tháng năm sinh: 15/10/1983

Nơi sinh:Thụy Dân - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân

Trình độ chuyên môn: ĐHÂN

Nhiệm vụ được phân công: Dạy L3 +4 +5

Điện thoại: 01645116525

E_Mail:

 Họ và tên: Nguyễn Đức Mạnh

Chức vụ: Giáo viên thể dục

Ngày tháng năm sinh: 3/10/1986

Nơi sinh:Thụy Quỳnh - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Quỳnh - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHTD

Nhiệm vụ được phân công: DTD 2+3+4

Điện thoại: E_Mail:

 Họ và tên: Đặng Thị Thanh

Chức vụ: Giáo viên mỹ thuật

Ngày tháng năm sinh: 13/11/1973

Nơi sinh: Diêm Điền  - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Xuân- Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: CĐMT

Nhiệm vụ được phân công: DạyMT

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên: Trần Thị Thu Hà

Chức vụ: Giáo viên tiếng anh

Ngày tháng năm sinh: 8/8/1980

Nơi sinh: Thụy Hà - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Hà- Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHNN

Nhiệm vụ được phân công: Dạy TA L5

Điện thoại: 0973824583

E_Mail:

 Họ và tên: Lê Thị Hải Lý

Chức vụ: Giáo viên tiếng anh

Ngày tháng năm sinh: 3/7/1985

Nơi sinh: Thị Trấn  - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Quỳnh -Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHNN

Nhiệm vụ được phân công: Dạy TA L1+2

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên: Vũ Đức Bính

Chức vụ: Giáo viên tiếng anh

Ngày tháng năm sinh:20/10/1975

Nơi sinh: Thụy Trình - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thụy Trình - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: CĐNN

Nhiệm vụ được phân công: Dạy TA L3

Điện thoại: 

E_Mail:

 Họ và tên: Nguyễn Thị THêu

Chức vụ: Giáo viên tiếng anh

Ngày tháng năm sinh:27/4/1985

Nơi sinh: Thụy Dương - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Diêm Điền - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHNN

Nhiệm vụ được phân công: Dạy TA K4

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên: Phạm Thị Hà Chi

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:25/12/1988

Nơi sinh: Thụy Hải - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Diêm Điền - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: B2 2+3+5

Điện thoại: 0973018376

E_Mail:

 Họ và tên: Phạm Mỹ Nguyệt

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Ngày tháng năm sinh:25/06/1983

Nơi sinh: Thụy Xuân - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thuỵ Xuân - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tin 4-5

Điện thoại: 0913684516

E_Mail: mynguyet83@gmail.com

 Họ và tên : Nguyễn Thị Mai

Chức vụ: Giáo viên Tin học

Ngày tháng năm sinh:06/07/1991

Nơi sinh: Thụy Hải - Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thuỵ Xuân - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: CĐSPTT

Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tin 1-2-3

Điện thoại: 01694623616

E_Mail:

Họ và tên : Hà Thanh Bình

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:26/09/1989

Nơi sinh: Hải Phòng

Địa chỉ: Thuỵ Xuân - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công: B2 L4

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên : Phan Thị Kiều

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:10/02/1986

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Địa chỉ: Thuỵ Hà - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công: B2 K2+3

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên : Ngô Xuân Quỳnh

Chức vụ: Giáo viên thể dục

Ngày tháng năm sinh:06/02/1992

Nơi sinh: Sơn La

Địa chỉ: Thuỵ Trình - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: CĐTDTT

Nhiệm vụ được phân công: Dạy TD 1+4

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên : Phạm Thị Hoài

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:06/02/1991

Nơi sinh: Thuỵ Xuân Thái Thái - TB

Địa chỉ: Thuỵ Xuân - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: ĐHSP

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại: 

E_Mail:

Họ và tên : Nguyễn Thị Hiên

Chức vụ: Giáo viên

Ngày tháng năm sinh:06/08/1989

Nơi sinh: Thuỵ Hải - Thái Thái - TB

Địa chỉ:Thuỵ Hải  - Thái Thái - TB

Trình độ chuyên môn: CĐSP

Nhiệm vụ được phân công:

Điện thoại: 

E_Mail: